November2016

November2016

Lời Tự Sự – Ưng Đại Vệ – Full version

Sáng tác & Trình bày: Ưng Đại Vệ Lắng nghe tiếng thở dài của mình trong đêm Đôi tay cố nắm thật chặt để kìm nước mắt rơi Mạnh mẽ là thế nhưng chỉ là tự cố dối lòng Chuyện lâu lắm rồi nhưng đến hiện tại tôi chưa thể[…]