Hoàng Diễm (Thuỳ Hoàng Diễm)

Artists

Hoàng Diễm (Thuỳ Hoàng Diễm)

Bắt đầu sáng tác năm 2007 và tham gia biểu diễn từ năm 2009. Thẩm mỹ âm nhạc và định hướng con đường âm nhạc của Diễm là do tự thân ý thức được, không ảnh hưởng từ một ai.

Ngày 17-09-2011, Thùy Hoàng Diễm tham gia chương trình Bài Hát Việt với vai trò tác giả của ca khúc “Đi thôi”, và ca khúc này đã đạt 2 giải thưởng quan trọng, Giải Bài Hát Ấn Tượng được khán giả bình chọn và Giải Bài Hát của tháng do Hội Đồng Thẩm Định bình chọn.

Năm 2015 đến nay Diễm trở lại cùng Calvin Music bắt đầu phát hành các singles: “Mùa Xuân đến thật rồi”, “Sài Gòn không có đôi ta”, “Mashup Giáng Sinh”.