Đừng Đi Em Nhé – Hoa Vinh

Discography

Đừng Đi Em Nhé – Hoa Vinh

  • Release date: 2015-01-06
  • Label: Calvin Music

Phải chăng khi cất bước ra đi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thoả? Mời các bạn lắng nghe một sáng tác mới của NS. Gia Vinh dưới sự trình bày của Hoa Vinh.


Hoa Vinh’s page: http://www.facebook.com/hoavinhsinger

Comments

comments